dachaigh
home

classes

na meadhanan
the media

tachartasan
events

buidhnean
organisations

ionnsachadh
learning

leabhraichean
books

ceòl
music

mu ar deidhinn
about us

an logo againn
our logo

leig fios
contact us
          Clasaichean Gàidhlig    Comann Luchd Ionnsachaidh Thoronto

                            clasaichean ùra

Am Faoilteach 2012

Nam bu toigh leibh tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh a dh' iarraidh d-phost oirnn:fios@torontogaelic.ca no faic classes.

© Janice Chan 2005